Absztraktfeltöltés | English

Absztrakt Beküldő Rendszer

SZTE Orvos- és Egészségtudományi TDK konferencia - 2023

A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar, a Fogorvostudományi Kar, a Gyógyszerésztudományi Kar és az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar közösen rendezi a 2023. évi helyi, Orvos- és Egészségtudományi TDK Konferenciáját.

A helyi Konferencia időpontja: 2023. november 14-17.
A TDK absztraktok várható benyújtási időszaka: 2023. október 2-13.

A Konferencia tagozatai:
Aneszteziólógia és intenzív terápia, Bioinformatika, Biokémia, Családorvoslás, Egészségtudomány, Élettan, Epidemiológia, Farmakológia, Fogorvostudomány, Gyógyszerésztudomány, Immunológia, Képalkotó diagnosztika, Kísérletes genetika, Klinikai genetika, Konzervatív klinikai orvostudomány, Kórélettan, Mikrobiológia, Molekuláris biológia, Morfológia, Operatív kísérletes orvostudomány, Operatív klinikai orvostudomány, Patológia, Preventív medicina, Sejtbiológia, Szociális medicina

Tovább az előadáskivonatok feltöltéséhez >>

A beküldött absztraktnak a következő részekből kell állnia: Bevezetés, Módszerek, Eredmények és Megbeszélés. Az absztrakt mérete korlátozott: maximum 250 szó (ebbe nem tartoznak bele a szerzők és a témavezetők adatai, az absztrakt címe és a támogatók listája. Az előadásoknak legfeljebb két szerzője lehet, illetve a témavezetők száma is maximum kettő lehet.


Hirdetmények